چهارشنبه دوازدهم آذر 1393
ازچهره افروخته شمعی داری

پیداست هوای قلع و قمعی داری...

با هر کس و ناکسی ، نشستی ...جزمن!

زیبایی منحصر به جمعی داری!

 

چهارشنبه دوازدهم آذر 1393
عاشق زنی مشو

که می خواندکه زیاد گوش می دهد

زنی که می نویسد

عاشق زنی مشو که فرهیخته است افسونگر، وهم آگین، دیوانه ..

عاشق زنی مشو که می اندیشدکه می داند که داناست، که توانِ پرواز داردبه زنی که خود را باور دارد

عاشق زنی مشو که هنگام عشق ورزیدن می خندد یا می گریدکه قادر است روحش را به جسم بدل کندو از آن بیشتر عاشق شعر است(اینان خطرناک ترین ها هستند)و یا زنی که می تواند نیم ساعت مقابل یک نقاشی بایستدو یا که توان زیستن بدون موسیقی را ندارد

 

عاشق زنی مشو که پُر، مفرح، هشیار، نافرمان و جواب ده است که پیش نیاید که هرگز عاشق این چنین زنی شویی چرا که وقتی عاشق زنی از این دست می شوی که با تو بماند یا نه که عاشق تو باشد یا نه ...

 

ازاینگونه زن بازگشتِ به عقب ممکن نیست هرگز ..{ Martha Rivera Garrido }

 

شنبه بیست و یکم تیر 1393
هی رفیق 

ازتو چه پنهان ...ادم ها اینقدر دورم زده اند !

که بعید نیست یکی از همین روزها میدانی را به نامم کنند!

 

جمعه بیست و سوم خرداد 1393
Marcus

 دنیای ما اندازه ی هم نیست...

من خیلی وقته ساکتم سردم!

وقتی که میرم تو خودم شاید....پاییز سال بعد برگردم!

 

شنبه شانزدهم فروردین 1393
Proud to be a man V

در دست های چه کسی
اسراف می شوی تو
اکنون که من
به ذره ذره ات محتاجم؟

 

جمعه هجدهم بهمن 1392
 

گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net

چون جاده به زخم رفتن آراست مرا... یک سینه تپش ، نفس نفس کاست مرا

 این بود تمام ماجرای من و او ...می خواستمش ولی نمی خواست مرا

 

 

چهارشنبه دوازدهم تیر 1392
 

Michiko II

 

اگر راست است که هرکس یک ستاره روی اسمان دارد ....ستاره من باید دور تاریک و بی معنی باشد!

شاید من اصلا ستاره نداشته ام....!

 

 

چهارشنبه بیست و نهم خرداد 1392
name%20ha%20%5BAloneBoy.com%5D%20khosro%20shakibaei احتمال گریستن ما بسیار است

ازخانه که می آیی...دستمالی سفید پاکتی سیگار گزیده شعرفروغ وتحملی طولانی بیاور....

احتمال گریستن ما بسیار است...

 

 

سه شنبه بیست و هشتم خرداد 1392
 

 

salha%20%5BAloneBoy.com%5D%20bad شاید سالها بعد، در گذرخیابانها از کنار هم

فراموشم نکن!

شاید سال ها بعد در گذر خیابان ها...

از کنار هم....بگویی ان غریبه چقدر شبیه خاطراتم بود!

 

 

 

یکشنبه چهاردهم آبان 1391

 

 

 غمگینــم ...
مثل عکسـی در اعلامیــــه ی ترحیـــــم !

کـــه " لـــبخنــدش " .. دیگــران را " مـی گــریـانـد "